Từ vựng tiếng Anh về chủ đề sở thích

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp chủ đề: Sở thích

Trong các cuộc đàm thoại thường ngày, việc nói về sở thích của bản thân là tiền đề cũng như là phương tiện để kết nối bản thân với những người bạn. Chủ đề sở thích cũng thường hay được đề cập trong các...

Chi tiết
Chỉ còn 59 voucher giảm 30%
ĐĂNG KÝ NGAY