Sách English Grammar In Use bản mới nhất

Bộ tài liệu ngữ pháp “kinh điển” đề cập đến đầy đủ các chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh. Sách cung cấp 115 chủ điểm ngữ pháp phân tích rõ theo từng dạng câu, từ, cụm từ sử dụng với cấu trúc chi tiết, cơ bản.

Phần 1

145 đề mục ngữ pháp phổ biến sử dụng trong các đề thi TOEIC.

Phần 2

Phần thực hành các dạng bài tập tổng hợp giúp tổng ôn ngữ pháp đã học ở phần 1.

Phần 3

Giúp bạn tự chấm điểm và xác định bài tập vừa làm đúng hay sai giúp bạn có thể đánh giá năng lực của bản thân với các đề Tiếng Anh.

    Tải tài liệu ngay!

    Thử học ngay bây giờ!

    Trong một thế giới không biên giới và sự phát triển công nghệ, học ngoại ngữ để kết nối với phần còn lại của thế giới và nắm bắt những cơ hội thành công mới.

    Chỉ còn 59 voucher giảm 30%
    ĐĂNG KÝ NGAY