Bộ tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành với 20 chuyên ngành thông dụng nhất, bao gồm hàng nghìn từ vựng thuộc các chuyên ngành với giải thích nghĩa chi tiết, giúp bạn dễ học và sử dụng.

Đa dạng chuyên ngành

Bộ từ vựng 20 chuyên ngành trải rộng các lĩnh vực ngân hàng, y tế, kinh tê, môi trương, khách sạn dịch vụ…

Ứng dụng thực tế

Từ và ví dụ ứng dụng thực tế cao, học viên có thể dễ dàng áp dụng vào công việc hàng ngày.

    Tải tài liệu ngay!

    Thử học ngay bây giờ!

    Trong một thế giới không biên giới và sự phát triển công nghệ, học ngoại ngữ để kết nối với phần còn lại của thế giới và nắm bắt những cơ hội thành công mới.

    Chỉ còn 59 voucher giảm 30%
    ĐĂNG KÝ NGAY