Native Attend

Native Attend – Học mọi lúc mọi nơi

Xem thêm:

Ý nghĩa sản phẩm

TOPICA Native là sản phẩm học tiếng Anh đặc biệt khi có đến 16 ca học một ngày tuy vậy không phải tất cả học viên đều có thời gian để tham gia tất cả các học chính vì vậy để tạo điều kiện tốt nhất nhằm nâng cao trình độ học tập của học viên, TOPICA Native đã cho ra đời sản phẩm Native Attend. Đây là ứng dụng đặc biệt giúp học viên có thể tham gia học dự thính, học viên không cần phát biểu nhưng vẫn có thể được nghe giảng như 1 học viên thực sự trong lớp.

Đặc điểm và tính năng của sản phẩm Native Attend

– Học viên khi chưa kịp chuẩn bị bài thì có thể ấn vào nút “Today I just listening” để xin giáo viên tham gia dự thính

– Chuẩn bị bài học trước khi tham gia lớp học chính thức

– Thuận tiện khi muốn tham gia học ở chỗ đông người

Chỉ còn 59 voucher giảm 30%
ĐĂNG KÝ NGAY